15.09.2020 - 12:00

Žádost o informace: Účelně vynaložené náklady banky v souvislosti s...

Žádatelka požádala o zaslání spisové značky všech řízení a anonymizovaných rozhodnutí za roky 2019 a 2020, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů u Komerční banky a.s. a to v souvislosti s předčasným...

více

20.07.2020 - 15:31

Žádost o informace - Účelně vynaložené nákladů banky v souvislosti s...

Žadatel požádal o zaslání spisové značky všech řízení, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů banky v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení ve smyslu § 117 odst. 2 zákona č....

více

15.06.2020 - 15:12

Žádost o informace - informace k řízením za roky 2016 - 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás pro účely diplomové práce zdvořile žádám o sdělení níže uvedených informací: 1. jaká je průměrná délka řízení před finančním arbitrem s...

více

27.02.2020 - 14:55

Žádost o informace – řízení se společností Waldvierler Sparkasse Bank...

Vážení, ... dovoluji si tímto Kancelář finančního arbitra p o ž á d a t  o  p o s k y t n u t í  i n f o r m a c e (i) o veškerých probíhajících či ukončených řízeních vedených před výše nadepsaným finančním arbitrem, ve kterých je...

více

11.03.2020 - 11:00

Žádost o informace - investiční životní pojištění - data

ČÁST 1. Vážená paní magistro, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení níže uvedených informací. Prosím konkrétně o sdělení: 1. Počtu zahájených řízení před finančním arbitrem ve věcech...

více

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena