12.10.2023 - 14:23

Žádost o informace – poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra vedeného...

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážená paní, vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), Vás žádám o poskytnutí informace o způsobu, kterým skončilo...

více

21.09.2023 - 12:35

Žádost o informace - Poskytnutí dokumentů – prevenční povinnost,...

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentů: 1. Kolik bylo zahájeno v posledních 5 letech řízení, ve kterých se...

více

22.12.2022 - 13:33

Žádost o informace - Počet vedených sporů proti společnosti CFIG SE

Dovoluji si Vás požádat o informaci spočívající v uvedení počtu aktuálně vedených sporů proti společnosti CFIG SE, se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČ: 29138680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u...

více

19.10.2022 - 10:31

Žádost o informace - poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí rozhodnutí ze dne 10.8.2017, evid. č. FA/21097/2017, a rozhodnutí ze dne 14.7.2017, evid. č. FA/11433/2017. Žádám o provedení nezbytné anonymizace údajů, jejichž zveřejnění...

více

31.08.2021 - 12:47

Žádost o informace – předčasné splacení spotřebitelského úvěru, výše...

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto zdvořile žádám o sdělení spisových značek a zaslání vydaných anonymizovaných meritorních rozhodnutí finančního arbitra za dobu od 1. 4. 2021 do dne doručení této...

více

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena