22.12.2022 - 13:33

Žádost o informace - Počet vedených sporů proti společnosti CFIG SE

Dovoluji si Vás požádat o informaci spočívající v uvedení počtu aktuálně vedených sporů proti společnosti CFIG SE, se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČ: 29138680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u...

více

19.10.2022 - 10:31

Žádost o informace - poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí rozhodnutí ze dne 10.8.2017, evid. č. FA/21097/2017, a rozhodnutí ze dne 14.7.2017, evid. č. FA/11433/2017. Žádám o provedení nezbytné anonymizace údajů, jejichž zveřejnění...

více

31.08.2021 - 12:47

Žádost o informace – předčasné splacení spotřebitelského úvěru, výše...

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto zdvořile žádám o sdělení spisových značek a zaslání vydaných anonymizovaných meritorních rozhodnutí finančního arbitra za dobu od 1. 4. 2021 do dne doručení této...

více

01.04.2021 - 14:22

Žádost o informace - Účelně vynaložené náklady banky v souvislosti s...

Žadatel požádal o sdělení spisové značky všech řízení a anonymizovaných rozhodnutí od 14.9.2020 doposud, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů u Komerční banky a.s. a to v souvislosti s...

více

15.03.2021 - 12:41

Žádost o informace – obecné informace týkající se povinného subjektu,...

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech...

více

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena