15.06.2020 - 15:12

Žádost o informace - informace k řízením za roky 2016 - 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás pro účely diplomové práce zdvořile žádám o sdělení níže uvedených informací: 1. jaká je průměrná délka řízení před finančním arbitrem s...

více

27.02.2020 - 14:55

Žádost o informace – řízení se společností Waldvierler Sparkasse Bank...

Vážení, ... dovoluji si tímto Kancelář finančního arbitra p o ž á d a t  o  p o s k y t n u t í  i n f o r m a c e (i) o veškerých probíhajících či ukončených řízeních vedených před výše nadepsaným finančním arbitrem, ve kterých je...

více

11.03.2020 - 11:00

Žádost o informace - investiční životní pojištění - data

ČÁST 1. Vážená paní magistro, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení níže uvedených informací. Prosím konkrétně o sdělení: 1. Počtu zahájených řízení před finančním arbitrem ve věcech...

více

23.10.2019 - 14:00

Žádost o informace - poskytnutí nálezu a rozhodnutí o námitkách

Žádám o poskytnutí nálezu a rozhodnutí o námitkách k případu navrhovatelkyně ... ve věci sporu s Modrou pyramidou stavební spořitelnou , a.s. Tento nález a rozhodnutí o námitkách je v současné době přezkoumáván Obvodním soudem pro Prahu 2 pod spisovou...

více

30.09.2019 - 17:00

Žádost o informace - uvedení zástupce v řízení

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: - sdělení všech řízení, ve kterých je uveden jako zástupce, právní zástupce nebo obecný zmocněnec (...). Rovněž žádám o potvrzení...

více

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena