Co mám dělat, když…

… zjistím, že jsem ztratil platební kartu nebo mi byla ukradena?
… mám podezření, že se někdo při placení kartou v obchodě snaží odpozorovat můj PIN?
… mám podezření, že na bankomatu je připevněno nějaké neobvyklé zařízení?
… bankomat mi nevrátil platební kartu?
… omylem zašlu peněžní prostředky na nesprávný účet.
… nemám peníze na následující splátku úvěru?
… zjistím, že jsou o mne vedené nesprávné údaje v registru dlužníků?
… potřebuji půjčit peníze a věřitel mi je půjčí jen tehdy, pokud mám živnostenský list?

 
 Platební služby


... zjistím, že jsem ztratil platební kartu nebo mi byla ukradena?

Na nic nečekám a okamžitě volám do banky, abych kartu zablokoval. Každá minuta hraje roli, protože vím, že ke zneužití karty dochází během prvních pár minut po jejím získání! Číslo na banku mám pro tyto účely uloženo v mobilním telefonu (tel. číslo je zpravidla uvedeno na bankomatu).

Pokud mi byl současně odcizen i mobilní telefon, využívám další možnosti, jak kontaktovat banku – např. v nákupním obchodním centru informační kiosek apod.


... mám podezření, že se někdo při placení kartou v obchodě snaží odpozorovat můj PIN? 

Nepokračuji v transakci, dokud si nezajistím diskrétní vzdálenost a možnost bezpečného zadání PINu. Pokud jsem to zjistil pozdě, věnuji v následujících minutách zvýšenou pozornost platební kartě i ostatním osobním věcem.


... mám podezření, že na bankomatu je připevněno nějaké neobvyklé zařízení?

Takový bankomat nepoužívám. Neprodleně kontaktuji banku (tel. číslo je zpravidla uvedeno na bankomatu).

... bankomat mi nevrátil platební kartu?

Neprodleně kontaktuji banku, abych událost oznámil. (tel. číslo je zpravidla uvedeno na bankomatu). Určitě se vyvaruji toho, abych svoji situaci řešil např. s dalšími čekajícími klienty.


... omylem zašlu peněžní prostředky na nesprávný účet.

1. Pokud ještě nenastala splatnost převodu, příkaz k němu odvolám.
2. Pokud již nastala splatnost, mohu zkusit kontaktovat svou banku, abych příkaz stornoval (což se může povést, pokud jej banka ještě nezpracovala).

3. Pokud jsem zadal neexistující číslo účtu, peněžní prostředky mi budou během několika dnů připsány zpět na můj účet.
4. Pokud byly peníze připsány na účet jiné osoby, kontaktuji banku, která tento účet vede, aby mi sdělila údaje o majiteli účtu (banka je povinna mi tyto údaje za úhradu nákladů s tím spojených poskytnout), a peněžní prostředky vymáhám soukromoprávní cestou po majiteli účtu. Na finančního arbitra se v takovém případě nemohu obrátit, neboť se nejedná o spor mezi poskytovatelem a uživatelem platební služby, ale o spor mezi dvěma soukromými osobami.


Úvěry


... nemám peníze na následující splátku úvěru?

Neprodleně kontaktuji věřitele a snažím se s ním dohodnout na odkladu splátky, případně změně splátkového kalendáře, zejména pokud jsem měl problémy se splácením již dříve.


... zjistím, že jsou o mne vedené nesprávné údaje v registru dlužníků?

Kontaktuji věřitele (banku, nebankovního poskytovatele úvěrů), který o mne údaje do registru zanesl.


... potřebuji půjčit peníze a věřitel mi je půjčí jen tehdy, pokud mám živnostenský list?

Vím, že kdybych takovou smlouvu uzavřel, zbavil bych se tím všech práv, která bych jinak měl podle zákona o spotřebitelském úvěru jako spotřebitel (předsmluvní informace, možnost odstoupení od smlouvy, předčasné splacení aj.).V případě jakýchkoliv problémů bych se pak ani nemohl obrátit na finančního arbitra, neboť ten není příslušný spory z takovýchto smluv řešit. 

 

Nenašli jste tu odpověď na svou otázku ? Nevadí. Neváhejte nás kontaktovat na Zeptejte se arbitra adrese arbitr@finarbitr.cz

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena