Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Kancelář finančního arbitra oznamuje, že následující písemnosti v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou.

Přehled písemností doručovaných veřejnou vyhláškou:

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení: 11. 4. 2024, datum sejmutí: 26. 4. 2024)

Notification of the possibility to collect a written document (date of publication 11. 4. 2024, date of delivery 26. 4. 2024)

 

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení: 12. 4. 2024, datum sejmutí: 29. 4. 2024)

 

Písemnost je možné si vyzvednout v úředních hodinách v sídle Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nejlépe po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 257 042 094.

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena