Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Kancelář finančního arbitra oznamuje, že následující písemnosti v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou.

Přehled písemností doručovaných veřejnou vyhláškou:

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 13. 10. 2023, datum sejmutí 30. 10. 2023)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 16. 10. 2023, datum sejmutí 31. 10. 2023)

  

 

Písemnost je možné si vyzvednout v úředních hodinách v sídle Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nejlépe po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 257 042 094.

 

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena