Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Kancelář finančního arbitra oznamuje, že následující písemnosti v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou.

Přehled písemností doručovaných veřejnou vyhláškou:

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 30. 11. 2022, datum sejmutí 15. 12. 2022)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 25. 11. 2022, datum sejmutí 12. 12. 2022)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 24. 11. 2022, datum sejmutí 9. 12. 2022)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 16. 11. 2022, datum sejmutí 1. 12. 2022) 

 

 

 

Písemnost je možné si vyzvednout v úředních hodinách v sídle Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nejlépe po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 257 042 094.

 

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena