Oznámení o doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Kancelář finančního arbitra oznamuje, že následující písemnosti v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou.

Přehled písemností doručovaných veřejnou vyhláškou:

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 2.12.2020, datum sejmutí 17.12.2020)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 6.11.2020, datum sejmutí 23.11.2020)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 9.9.2020, datum sejmutí 24.9.2020)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 15.4.2020, datum sejmutí 30.4.2020)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 20.3.2020, datum sejmutí 6.4.2020)

Oznámení o možnosti převzít si písemnost (datum vyvěšení 7.2.2020, datum sejmutí 24.2.2020)

 

Písemnost je možné si vyzvednout v úředních hodinách v sídle Kanceláře finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nejlépe po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 257 042 094.

 

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena