31.08.2021 - 12:47

Žádost o informace – předčasné splacení spotřebitelského úvěru, výše...

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto zdvořile žádám o sdělení spisových značek a zaslání vydaných anonymizovaných meritorních rozhodnutí finančního arbitra za dobu od 1. 4. 2021 do dne doručení této...

více

01.04.2021 - 14:22

Žádost o informace - Účelně vynaložené náklady banky v souvislosti s...

Žadatel požádal o sdělení spisové značky všech řízení a anonymizovaných rozhodnutí od 14.9.2020 doposud, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů u Komerční banky a.s. a to v souvislosti s...

více

15.03.2021 - 12:41

Žádost o informace – obecné informace týkající se povinného subjektu,...

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech...

více

15.09.2020 - 12:00

Žádost o informace - Účelně vynaložené náklady banky v souvislosti s...

Žádatelka požádala o zaslání spisové značky všech řízení a anonymizovaných rozhodnutí za roky 2019 a 2020, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů u Komerční banky a.s. a to v souvislosti s předčasným...

více

20.07.2020 - 15:31

Žádost o informace - Účelně vynaložené nákladů banky v souvislosti s...

Žadatel požádal o zaslání spisové značky všech řízení, v rámci kterých se finanční arbitr zabýval otázkou stanovení účelně vynaložených nákladů banky v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení ve smyslu § 117 odst. 2 zákona č....

více

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena