Žádost o informace – předčasné splacení spotřebite...

31.08.2021 - 12:47

Žádost o informace – předčasné splacení spotřebitelského úvěru, výše účelně vynaložených nákladů

Otázka/shrnutí

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto zdvořile žádám o sdělení spisových značek a zaslání vydaných anonymizovaných meritorních rozhodnutí finančního arbitra za dobu od 1. 4. 2021 do dne doručení této žádosti, jejichž předmětem je (bylo) řešení otázky oprávněnosti, event. i stanovení výše účelně vynaložených nákladů spojených s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení dle ust. § 117 odst.2 zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to bez vazby na konkrétní bankovní ústav.

Dokumenty ke stažení

Odpověď na žádost o informace pdf (181.51 KB) stáhnout

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena