Žádost o informace - poskytnutí rozhodnutí finančn...

19.10.2022 - 10:31

Žádost o informace - poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra

Otázka/shrnutí

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí rozhodnutí ze dne 10.8.2017, evid. č. FA/21097/2017, a rozhodnutí ze dne 14.7.2017, evid. č. FA/11433/2017.

Žádám o provedení nezbytné anonymizace údajů, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Dokumenty ke stažení

Odpověď na žádost o informace pdf (123.04 KB) stáhnout
Rozhodnutí o žádosti pdf (209.02 KB) stáhnout
Rozhodnutí o odvolání pdf (373.41 KB) stáhnout

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena