Žádost o informace - Poskytnutí dokumentů – preven...

21.09.2023 - 12:35

Žádost o informace - Poskytnutí dokumentů – prevenční povinnost, neautorizovaná platební transakce, náhrada škody

Otázka/shrnutí

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací, resp. dokumentů:

1. Kolik bylo zahájeno v posledních 5 letech řízení, ve kterých se navrhovatel domáhal uložení povinnosti osobě ve smyslu § 5 nebo § 6 zákona č. 370/2017 Sb. k náhradě škody z titulu porušení prevenční povinnosti této osoby podle § 2900 dle zákona č. 89/2012 Sb., kolik jich skončilo smírně, v kolika případech Finanční arbitr vyhověl návrhu, v kolika návrh zamítl a kolik jich ještě neskončilo? Současně zdvořile žádám o poskytnutí příslušných rozhodnutí (nebo jejich identifikaci v případě, že rozhodnutí je zveřejněno na stránkách Finančního arbitra).

2. Kolik bylo zahájeno v posledních 5 letech řízení, ve kterých se navrhovatel domáhal uložení povinnosti osobě ve smyslu § 5 nebo § 6 zákona č. 370/2017 Sb. k nápravě neautorizované platební transakce ve smyslu § 181 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., kolik jich skončilo smírně, v kolika případech Finanční arbitr vyhověl návrhu, v kolika návrh zamítl a kolik jich ještě neskončilo? Současně zdvořile žádám o poskytnutí příslušných rozhodnutí (nebo jejich identifikaci v případě, že rozhodnutí je zveřejněno na stránkách Finančního arbitra).

3. Kolik bylo zahájeno v posledních 5 letech řízení, ve kterých se navrhovatel domáhal uložení povinnosti osobě ve smyslu § 5 nebo § 6 zákona č. 370/2017 Sb. k náhradě škody z titulu porušení zákona č. 253/2008 Sb., kolik jich skončilo smírně, v kolika případech Finanční arbitr vyhověl návrhu, v kolika návrh zamítl a kolik jich ještě neskončilo? Současně zdvořile žádám o poskytnutí příslušných rozhodnutí (nebo jejich identifikaci v případě, že rozhodnutí je zveřejněno na stránkách Finančního arbitra).

Dokumenty ke stažení

Odpověď na žádost o informace pdf (214.56 KB) stáhnout

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena