Další aktivity finančního arbitra

Aliance proti dluhům

18.12.2013 - 21:11Zástupce finančního arbitra je členem Aliance proti dluhům a jejího organizačního výboru. Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních...

více

Platforma pro odpovědné finance

18.12.2013 - 21:10Kancelář finančního arbitra je členem Platformy pro odpovědné finance, která slouží jako fórum pro diskuzi nad palčivými společenskými tématy, jako jsou neetické praktiky na trhu spotřebitelských úvěrů, problematika lichvy, otázky férového vymáhání či...

více

Finanční kompas

18.12.2013 - 21:09Finanční arbitr je partnerem projektu finančního vzdělávání Finanční kompas. Cílem tohoto projektu je vyškolit pracovníky pomáhajících profesí a jejich prostřednictvím přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva. Projekt tak cílí na zaměstnance...

více

Abeceda rodinných financí

18.12.2013 - 21:08Finanční arbitr je partnerem projektu finančního vzdělávání Abeceda rodinných financí, který je určený široké veřejnosti, prostřednictvím seminářů probíhajících přímo v komunitách. Projekt chce podpořit pochopení fungování peněz celému spektru jejich...

více

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena