Zástupce finančního arbitra byl zvolen členem Výbo...

Zástupce finančního arbitra byl zvolen členem Výboru INFO Network

27.09.2022 - 15:00

Zástupce finančního arbitra byl zvolen členem Výboru INFO Network

Lukáš Vacek, zástupce finančního arbitra, byl na valné hromadě mezinárodní sítě finančních ombudsmanů INFO Network, která se konala dne 27. září 2022 prostřednictvím dvou samostatných videokonferencí v různých časových pásmech, zvolen na dvouleté funkční období členem Výboru této sítě. Poprvé od vzniku této sítě byl do Výboru zvolen zástupce České republiky. „Je to pro mne velká čest, ocenění mé dosavadní práce v této mezinárodní síti a samozřejmě také velký závazek na nadcházející 2 roky podílet se na směřování této sítě a přispět k jejímu dalšímu sbližování s evropskou sítí finančních ombudsmanů FIN-NET,“ uvedl Lukáš Vacek ke svému zvolení.

INFO Network

INFO Network (celým názvem International Network of Financial Services Ombudsman Schemes) je mezinárodní síť subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klienty a finančními institucemi (v zahraničí zpravidla označovaných jako „finanční ombudsman“) založená v roce 2007. V současné době tato síť sdružuje 55 subjektů z 35 států z celého světa.

INFO Network dlouhodobě usiluje o nastavení univerzálně platných minimálních standardů (nezávislost, transparentnost, férovost, efektivnost) při mimosoudním řešení sporů na finančním trhu napříč různými typy finančních ombudsmanů po celém světě bez ohledu na povahu a způsob zřízení takové instituce (státní vs. soukromé, zřízené zákonem vs. zřízené jiným způsobem), financování, pravidla pro účast (účast poskytovatelů finančních služeb dobrovolná vs. povinná) a její pravomoci (možnost vydávat závazná rozhodnutí vs. mediace/konciliace apod.).

Výbor (Committee)

Podle Základní listiny INFO Network (INFO Network Constitution) z roku 2021 je Výbor pověřený řízením a správou sítě. Výbor jedná nejméně 4× ročně. Výbor funguje v maximální možné míře na základě konsensu. Pokud je nutné hlasování, rozhoduje se prostou většinou hlasů členů výboru přítomných na zasedání. Složení výboru spravedlivě reprezentuje členskou základnu INFO Network z hlediska geografického, velikosti subjektu, a z hlediska působnosti v jednotlivých sektorech finančního trhu.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena