Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti sm...

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti smlouvy o životním pojištění

06.03.2018 - 16:00

V návaznosti na četné dotazy novinářů sděluje Kancelář finančního arbitra následující.

Nálezem ze dne 15. 8. 2017 rozhodl finanční arbitr v řízení vedeném na návrh spotřebitele proti společnosti AXA životní pojišťovna a.s., že smlouva o investičním životním pojištění Kumulativ Life je neplatná, protože odporuje zákonu o pojistné smlouvě (společnost AXA životní pojišťovna a.s. na základě pojistné smlouvy nepřebrala pojistné riziko, ani spotřebitel jejím prostřednictvím nenaplnil svůj pojistný zájem, když oba tyto faktory představují esenciální prvky pojistného vztahu). Tento svůj právní závěr finanční arbitr potvrdil v rozhodnutí o námitkách ze dne 29. 11. 2017.

Od vydání rozhodnutí mají obě strany sporu právo podat žalobu k obecnému soudu na přezkoumání rozhodnutí finančního arbitra. Protože se strany sporu v řízení před finančním arbitrem odmítly rozejít smírně, lze více než předpokládat, že bude rozhodnutí finančního arbitra předmětem soudního přezkumu.

I přestože finanční arbitr svůj právní názor řádně odůvodnil na několika desítkách stran textu nálezu i rozhodnutí o námitkách, nelze vyloučit, že obecný soud bude mít na věc jiný právní názor, případně že jeho rozhodnutí bude předmětem přezkumu vyššími soudními instancemi.

Proto je předčasné dělat závěry o dopadech rozhodnutí finančního arbitra na další pojistné smlouvy.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena