Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti sm...

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti smlouvy o životním pojištění

15.02.2018 - 16:04

V návaznosti na četné dotazy novinářů sděluje Kancelář finančního arbitra následující.

Nálezem ze dne 26. 9. 2017 rozhodl finanční arbitr v řízení vedeném na návrh spotřebitele proti společnosti Česká pojišťovna, že smlouva o investičním životním pojištění PROFI Invest je neplatná, protože jsou neplatná ujednání o poplatcích pro jejich neurčitost, a současně tato ujednání nelze oddělit od zbytku pojistné smlouvy. Tento svůj právní závěr finanční arbitr potvrdil v rozhodnutí o námitkách ze dne 24. 1. 2018.

Od vydání rozhodnutí mají obě strany sporu právo podat žalobu k obecnému soudu na přezkoumání rozhodnutí finančního arbitra. Protože se strany sporu v řízení před finančním arbitrem odmítly rozejít smírně, lze více než předpokládat, že bude rozhodnutí finančního arbitra předmětem soudního přezkumu.

I přestože finanční arbitr svůj právní názor řádně odůvodnil na několika desítkách stran textu nálezu i rozhodnutí o námitkách, nelze vyloučit, že obecný soud bude mít na věc jiný právní názor, případně že jeho rozhodnutí bude předmětem přezkumu vyššími soudními instancemi.

Proto je předčasné dělat závěry o dopadech rozhodnutí finančního arbitra na další pojistné smlouvy.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena