Rozšíření působnosti o řešení sporů v oblasti plat...

Rozšíření působnosti o řešení sporů v oblasti platebních služeb - sporů z dynamické směny měn

30.06.2022 - 15:09

S účinností od 1. 7. 2022 dochází k dalšímu rozšíření působnosti finančního arbitra, a to o řešení sporů v oblasti platebních služeb – konkrétně sporů z dynamické směny měn (Dynamic Currency Conversion – DCC).

Finanční arbitr bude tedy příslušný řešit spory mezi spotřebitelem a osobou poskytující službu dynamické směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci (pro účely řízení před finančním arbitrem vždy jen spotřebiteli) prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn za předpokladu, že by k rozhodování takového sporu byl příslušný český obecný soud.

Předmětem sporu pak může být zejména to, zda poskytovatel služby dynamické směny měn (tedy např. provozovatel bankomatu nebo obchodník, u kterého spotřebitel platí platební kartou za zboží nebo službu), řádně a včas spotřebitele informoval o úplatě a směnném kurzu, který má být při směně měn použit. Pokud totiž osoba poskytující dynamickou směnu měn svoji infomační povinnost nesplní, nenáleží ji úplata ani rozdíl mezi zaplacenou částkou a částkou, kterou by spotřebitel zaplatil při použití posledního dostupného referenčního směnného kurzu Evropské centrální banky.

Dynamická směna měn je finanční služba, která spočívá v okamžitém převodu částky platební transakce na měnu, ve které je veden účet spotřebitele. Poskytovatel služby dynamické směny měn, zpravidla obchodník tak nabízí kupujícímu úhradu za zboží nebo za službu přímo v měně, ve které je veden jeho účet, nikoliv v měně dané země, kde nákup probíhá. V případě spotřebitele majícího účet v českých korunách jde zjednodušeně např. o úhradu za zboží nebo službu v Německu nikoli v eurech, ale v českých korunách. Směnný kurz v tomto případě neurčuje poskytovatel platebních služeb spotřebitele (tedy česká banka), ale obchodník v zahraničí. Obdobně jde o službu dynamické směny měn, pokud zahraniční spotřebitel, jehož účet je veden např. v eurech, přijede do České republiky, a zboží nebo službu zaplatí platební kartou nikoli v českých korunách, ale v eurech, když směnný kurz mezi českou korunou a eurem určuje obchodník v České republice, nikoli banka zahraničního spotřebitele. Obdobně to platí i v případě výběrů hotovosti z bankomatu v případě, kdy provozovatelé bankomatu nabízejí při výběru místní měny okamžitý převod vybírané částky do měny, ve které je veden účet spotřebitele.

Při platbě českého spotřebitele platební kartou v zahraničí nebo výběru hotovosti v zahraničí však v naprosté většině případů nebude působnost českého finančního arbitra vůbec dána, protože z hlediska mezinárodního práva procesního nebude dána pravomoc českého soudu (poskytovatel dynamické směny měn má sídlo, majetek, organizační složku, závod v zahraničí, a tam také poskytuje službu).

 

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena