Rozšíření působnosti finančního arbitra na spory z...

Rozšíření působnosti finančního arbitra na spory z penzijních produktů

11.05.2022 - 07:32

S účinností od 11. 5. 2022 dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra k řešení sporů v nové oblasti – penzijních produktů.

 

Finanční arbitr bude příslušný řešit spory mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření a mezi spotřebitelem a osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.

Spory z neživotního pojištění (pojištění úrazu, nemoci, majetku, pojištění odpovědnosti za škodu aj.) nebude finanční arbitr ani nadále příslušný řešit, příslušnost mimosoudně řešit tyto spory tak zůstává na České obchodní inspekci a Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven, z. ú., případně na obecném soudu.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena