ADR / ODR

Od ledna 2016 je finanční arbitr notifikován Ministerstvem průmyslu a obchodu Evropské komisi jako příslušný subjekt podle směrnice ADR a od února 2016 je napojený na evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kterou provozuje Evropská komise v intencích nařízení ODR.

FIN-NET

LOGO FIN-NETFinanční arbitr je členem evropské sítě institucí zaměřených na mimosoudní řešení sporů na finančním trhu FIN-NET. Tato síť vznikla z iniciativy Evropské komise v roce 2001. Jejím posláním je zejména sdílet poznatky z každodenní rozhodovací praxe a pomáhat při řešení přeshraničních stížností.

Spotřebitel, jehož stížnost směřuje vůči poskytovateli finančních služeb z jiného členského státu, má možnost využít služeb FIN-NET následujícím způsobem:

  • s využitím seznamu členů na internetových stránkách FIN-NET sám určit, která instituce je příslušná pro řešení jeho sporu/stížnosti a podat u této instituce návrh na zahájení řízení/stížnost;
  • kontaktovat instituci pověřenou mimosoudním řešením sporů na finančním trhu v místě pobytu spotřebitele s žádostí o pomoc při určení kompetentní instituce v zahraničí
  • návrh na zahájení řízení nebo stížnost také přímo prostřednictvím své domovské instituce pro mimosoudní řešení sporů, která tento návrh/stížnost dále postoupí příslušné institucí v zahraničí.

Více informací o FIN-NET naleznete zde.


Seznam ombudsmanů v členských státech EU/EHP

Níže naleznete seznam ombudsmanů a institucí, které se v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zabývají mimosoudním řešením spotřebitelských sporů na finančním trhu. 

Belgie:
Ombudsman des Assurances/Ombudsman van de Verzekeringen http://www.ombudsman.as/
Ombudsfin https://www.ombudsfin.be

Dánsko:
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber https://fanke.dk/ankenaevnet-for-fondsmaeglerselskaber/
Det finansielle ankenævn http://www.fanke.dk
Ankenævnet for Forsikring http://www.ankeforsikring.dk/

Estonsko:
Tarbijavaidluste Komisjon http://www.tarbijakaitseamet.ee/en/consumer-disputes-committee

Finsko:
Sijoituslautakunta http://www.fine.fi
Kuluttajariitalautakunta http://www.kuluttajavalituslautakunta.fi/
Pankkilautakunta http://www.fine.fi
Vakuutuslautakunta http://www.fine.fi

Francie:
Médiateur de l´Autorité des Marches Financiers http://www.amf-france.org/
Médiateur de l´Association française des Sociétés Financières https://lemediateur.asf-france.com
Médiateur de l'Assurance http://www.mediation-assurance.org

Chorvatsko:
Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje http://www.huo.hr
Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori http://www.hgk.hr

Irsko:
Financial Services Ombudsman´s Bureau http://www.fspo.ie

Island:
The Complaints Committee on Transactions with Financial Firms https://en.fme.is/supervision/consumer-affairs/the-complaints-committee-on-transactions-with-financial-firms
The Insurance Complaints Committee https://en.fme.is/supervision/consumer-affairs/the-insurance-complaints-committee

Itálie:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) http://www.arbitrobancariofinanziario.it
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) https://www.ivass.it
Conciliatore Bancario Finanziario https://www.conciliatorebancario.it
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) https://www.acf.consob.it

Kypr:
The Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus (pozn. není členem sítě FIN-NEThttp://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Lichtenštejnsko:
Liechtensteinischer Bankenombudsmann http://www.bankenombudsmann.li/
Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen http://www.llv.li

Litva:
Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba http://www.vvtat.lt

Lucembursko:
Commission de Surveillance du Secteur Financier http://www.cssf.lu/
Médiateur en Assurances (pozn. není členem sítě FIN-NET) http://www.aca.lu/

Maďarsko:
Budapesti Békéltető Testület http://www.bekeltet.hu
Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) https://www.mnb.hu/bekeltetes

Malta:
The Office of the Arbiter for Financial Services https://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx

Německo:
Deutscher Sparkassen- und Giroverband http://www.dsgv.de/de/
Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe http://www.bvr.de/
Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands http://www.voeb.de/de/ueber_uns/ombudsmann
Ombudsmann der privaten Banken http://www.bankenombudsmann.de/ombudsmann/
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung http://www.pkv-ombudsmann.de/
Ombudsstelle für Investmentfonds http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. http://www.ombudsstelle.com/
Schlichtungsstelle bei der DeutschenBundesbank http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/seite_nicht_gefunden.html?nsc=true
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle_artikel_en.html
Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen http://www.schlichtungsstelle-bausparen.de
Versicherungsombudsmann e.V. http://www.versicherungsombudsmann.de

Nizozemí:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening http://www.kifid.nl/

Norsko:
Finansklagenemnda (FinKN) http://www.finkn.no/

Polsko:
Rzecznik Finansowy http://www.rzu.gov.pl/english
Bankowy Arbitraz Konsumencki http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc
Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

Portugalsko:
CMVM – Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários http://www.cmvm.pt/cmvm/Pages/default.aspx
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa http://www.centroarbitragemlisboa.pt

Rakousko:
Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft http://www.bankenschlichtung.at/
Schlichtung für Verbrauchergeschäfte http://www.verbraucherschlichtung.at/

Řecko:
Hellenic financial ombudsman https://hobis.gr/en

Slovensko:
Slovenská banková asociácia (SBA) http://www.institutars.sk
Slovenská asociácia poisťovní (pozn. není členem sítě FIN-NET) https://www.slaspo.sk/poistovaci-ombudsman

Slovinsko:
Mediacijski Center Slovenskega Zavarovalnega Združenja www.zav-zdruzenje.si/alternative-consumer-dispute-resolution

Španělsko:
Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV http://www.cnmv.es/portal/Inversor/Indice.aspx
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (Banco de España) http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl/
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Švédsko:
Allmänna reklamationsnämnden http://www.arn.se/other-languages/english-what-is-arn

 

Přidružení členové sítě FIN-NET

Normanské ostrovy:
Channel Islands Financial Ombudsman https://www.ci-fo.org

Švýcarsko:
Schweizerischer Bankenombudsman http://www.bankingombudsman.ch
Stiftung Ombudsman der Privatversicherung und der Suva http://www.ombudsman-assurance.ch/typo3/index.php?id=47

Velká Británie:
Financial Ombudsman Service http://www.financial-ombudsman.org.uk

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena