Sbírka rozhodnutí finančního arbitra 

Na základě četných dotazů i žádostí podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, finanční arbitr tímto uveřejňuje vybraná rozhodnutí. Rozhodnutí jsou označena typem rozhodnutí (nález, rozhodnutí o námitkách, usnesení), registračním číslem nebo spisovou značkou, evidenčním číslem, datem vydání rozhodnutí a obchodní firmou nebo jménem instituce, proti které návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem směřoval. V souladu s 8a zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 21 odst.6 zákona o finančním arbitrovi publikované části rozhodnutí neobsahují osobní ani jiné identifikační údaje navrhovatelů. 

Finanční arbitr vždy uveřejňuje rozhodnutí ve věci, tedy nález nebo i rozhodnutí o námitkách, které jsou co do nároku, o kterém finanční arbitr rozhodoval, nové nebo jakkoli užitečné pro laickou i odbornou veřejnost. Uveřejňují se i rozhodnutí o uložení pokuty za nesoučinnost instituce v řízení před finančním arbitrem. Ve Sbírce rozhodnutí se neuveřejňují usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí nebo bezpředmětnost návrhu na zahájení řízení, stejně jako usnesení o zastavení řízení pro nesoučinnost navrhovatele. Usnesení o zastavení řízení pro nepřípustnost návrhu se uveřejňují jen tehdy, mají-li informační hodnotu pro veřejnost.

Finanční arbitr bude pokračoval v naplňování Sbírky rozhodnutí na svých internetových stránkách a bude publikovat všechna svá zásadní rozhodnutí v plném znění (bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů). Ve Sbírce lze vysledovat předvídatelnost rozhodovací činnosti finančního arbitra, což slouží nejen institucím, resp. jejich právním zástupcům, ale i samotným navrhovatelům, spotřebitelům.

Přehled všech publikovaných rozhodnutí je ke stažení zde.

Přihlaste se k odběru  Aktualit, Tiskových zpráv nebo rozhodnutí finančního arbitr uveřejňovaných ve Sbírce rozhodnutí – zde.

Vyhledávání podle předmětu

Vyberte alespoň 1 pole pro vyhledávání

* Pokud chcete vybrat Podoblast, musí být vyplněno pole Oblast

** Pokud znáte spisovou značku, např. FA/SR/PS/112/2017, vyplňte jako pořadové číslo 112

Celkový počet záznamů: 0

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena