Spory mimo působnost finančního arbitra

Zda je finanční arbitr příslušný k rozhodnutí sporu záleží vždy na individuálních okolnostech případu. Níže uvedené příklady tak nemají být vyčerpávajícím či zcela jednoznačným popisem sporů mimo působnost finančního arbitra, nýbrž nástrojem, který vám usnadní se  v působnosti finančního arbitra zorientovat.

 

Některé spory nenáleží do působnosti finančního arbitra z důvodu, že se netýkají žádné z oblastí vyjmenovaných zákonem o finančním arbitrovi. Jedná se především o spory

a) z neživotního pojištění (pojištění nemovitosti, havarijní pojištění, povinné ručené, úrazové pojištění aj.),

b) o ochranu osobnosti,

c) o ochranu osobních údajů.

 

Finanční arbitr nemůže rozhodnout o sporu také tehdy, jestliže nastala některá ze skutečností (překážek řízení) uvedených v § 9 zákona o finančním arbitrovi, tedy:

a) spor nenáleží do působnosti arbitra,

b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem,

c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před arbitrem,

d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

Pro více informací o působnosti finančního arbitra doporučujeme informace umístěné zde.
 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena