Sbírka rozhodnutí finančního arbitra 

Na základě četných dotazů i žádostí podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, finanční arbitr tímto uveřejňuje vybraná rozhodnutí. Rozhodnutí jsou označena typem rozhodnutí (nález, rozhodnutí o námitkách, usnesení), registračním číslem nebo spisovou značkou, evidenčním číslem, datem vydání rozhodnutí a obchodní firmou nebo jménem instituce, proti které návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem směřoval. V souladu s 8a zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 21 odst.6 zákona o finančním arbitrovi publikované části rozhodnutí neobsahují osobní ani jiné identifikační údaje navrhovatelů. 

Finanční arbitr vždy uveřejňuje rozhodnutí ve věci, tedy nález nebo i rozhodnutí o námitkách, které jsou co do nároku, o kterém finanční arbitr rozhodoval, nové nebo jakkoli užitečné pro laickou i odbornou veřejnost. Uveřejňují se i rozhodnutí o uložení pokuty za nesoučinnost instituce v řízení před finančním arbitrem. Ve Sbírce rozhodnutí se neuveřejňují usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí nebo bezpředmětnost návrhu na zahájení řízení, stejně jako usnesení o zastavení řízení pro nesoučinnost navrhovatele. Usnesení o zastavení řízení pro nepřípustnost návrhu se uveřejňují jen tehdy, mají-li informační hodnotu pro veřejnost.

Finanční arbitr bude pokračoval v naplňování Sbírky rozhodnutí na svých internetových stránkách a bude publikovat všechna svá zásadní rozhodnutí v plném znění (bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů). Ve Sbírce lze vysledovat předvídatelnost rozhodovací činnosti finančního arbitra, což slouží nejen institucím, resp. jejich právním zástupcům, ale i samotným navrhovatelům, spotřebitelům.

Přehled všech publikovaných rozhodnutí je ke stažení zde.

Přihlaste se k odběru  Aktualit, Tiskových zpráv nebo rozhodnutí finančního arbitr uveřejňovaných ve Sbírce rozhodnutí – zde.

Vyhledávání podle předmětu

Vyberte alespoň 1 pole pro vyhledávání

* Pokud chcete vybrat Podoblast, musí být vyplněno pole Oblast

** Pokud znáte spisovou značku, např. FA/SR/PS/112/2017, vyplňte jako pořadové číslo 112

Celkový počet záznamů: 1

FA/SR/ZP/17/2018

Instituce: AXA životní pojišťovna a.s.
Oblast: Rozhodnutí v oblasti životního pojištění
Podoblast: Pojistná částka ve výši 0 Kč
Klíčová slova: absolutní neplatnost smlouvy, sjednání pojistné částky odkazem na předem neznámohou hodnotu podílového účtu je absence garance plnění a tudíž způsobuje neplatnost smlouvy, sjednání pojistné částky 0 Kč (nula) znamená neplatnost smlouvy protože nedošlo k převzetí pojistného rizika, neplatná pojistná smlouva pro nedostatek pojistného zájmu a neposkytnutí pojistné ochrany, disimulovaný právní úkon, pojistné riziko, pojistný zájem, pojistná částka
Poznámka: Rozhodnutí v oblasti životního pojištění -> Pojistná částka
Typ rozhodnutí Vydané dne Výsledek sporu
Nález ze dne 29.3.2019 vydaný pod číslem jednacím FA/SR/ZP/17/2018 - 27 v řízení vedeném pod spisovou značkou FA/SR/ZP/17/2018 proti instituci AXA životní pojišťovna a.s. 29.03.2019 Zamítnuto
Rozhodnutí o námitkách ze dne 9.5.2019 vydané pod číslem jednacím FA/SR/ZP/17/2018 - 32 v řízení vedeném pod spisovou značkou FA/SR/ZP/17/2018 proti instituci AXA životní pojišťovna a.s. 09.05.2019 Zamítnuto

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena