Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory ze životního pojištění, pokud se týkají pojištění fyzické osoby zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. 

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory ze životního pojištění, zejména:

  • spor s pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovnou o náhradu škody způsobenou porušením povinností při sjednávání pojistné smlouvy,
  • spor o platnost pojistné smlouvy nebo jejího ujednání,
  • spor o výši odkupného. 

 Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena