Finanční arbitr může rozhodovat spory nejen z již uzavřené smlouvy o stavebním spoření, ale také spory, které vzniknou v předsmluvní fázi nebo při zprostředkování stavebního spoření.

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory 

  • o platnost smlouvy o stavebním spoření nebo smluvního ujednání takové smlouvy;
  • o platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o stavebním spoření;
  • o platnost jednostranné změny smlouvy o stavebním spoření (spočívající např. ve snížení úrokové sazby, kterou se úročí peněžní prostředky na účtu stavebního spoření nebo ve zvýšení poplatku za vedení účtu stavebního spoření);
  • o výši poplatku účtovaného stavební spořitelnou k tíži účtu stavebního spoření;
  • o výši vyplacené státní podpory;
  • o náhradu škody za porušení povinností v souvislosti se zprostředkováním stavebního spoření.

Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena