Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory, které vznikly při provádění směnárenského obchodu.

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze směnárenské činnosti: 

  • o výši poplatku za provedení směnárenského obchodu,
  • o platnost směnárenského obchodu,
  • o náhradu škody způsobenou v souvislosti s porušením předsmluvní informační povinnosti při provádění směnárenského obchodu. 

 Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena