Finanční arbitr rozhoduje spory, které vznikly v příčinné souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem.

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech ze spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru.:

 • spor o správnost výše náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru,
 • spor o platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
 • spor o posouzení úvěruschopnosti,
 • spor o zesplatnění úvěru,
 • spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
 • spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,
 • spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru,
 • spor o právo na úročení úvěru ve výši diskontní sazby (po jeho uplatnění),
 • spor o výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN).

Finanční arbitr může rozhodovat například v následujících sporech z jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby uzavřené mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem:

 • spor o právo předčasně splatit dluh ze smlouvy o úvěru,
 • spor o správnost poplatku za předčasné splacení úvěru,
 • spor o zesplatnění úvěru,
 • spor o poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy,
 • spor o platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání,
 • spor o určení výše závazku ze smlouvy o úvěru.

 

Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena