Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory, které vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním platební služby, ačkoliv se bezprostředně netýkají platební služby samotné.

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat například v následujících sporech z platebních služeb:

 • spor v případě nevydání peněz bankomatem při výběru z bankomatu,
 • spor v případě nezaúčtování hotovosti při vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu nebo na pokladně,
 • spor o výpověď platebního účtu,
 • spor v případě provedení srážky z částky platební transakce zprostředkujícím poskytovatelem platebních služeb,
 • spor v případě neprovedení platební transakce (odmítnutí provést platební transakci),
 • spor o vícenásobné zaúčtování transakce výběru z bankomatu nebo nákupu u obchodníka,
 • spor o zneužití platební karty třetí osobou k výběru z bankomatu nebo nákupu u obchodníka,
 • spor o zneužití platebního prostředku (elektronické bankovnictví),
 • spor při opožděné realizaci platební transakce nebo neprovedení inkasa,
 • spor o výši kurzového rozdílu při bezhotovostním převodu z platebního účtu do zahraničí,
 • spor o správnost poplatku účtovaného za poskytnutí platební služby,
 • spor o provedení platební transakce bez souhlasu uživatele platební služby. 

 

Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena