Finanční arbitr může rozhodovat spory nejen z již uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo panevropském osobním penzijním produktu, ale také spory, které vzniknou v předsmluvní fázi nebo při zprostředkování penzijních produktů.

 

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory 

  • o platnost smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření, panevropském osobním penzijním produktu nebo smluvního ujednání takové smlouvy;
  • o platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a panevropském osobním penzijním produktu;
  • o výši poplatku účtovaného subjektem, s kterým spotřebitel uzavřel smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a panevropském osobním penzijním produktu k tíži účtu vedeného pro penzijní produkt;
  • o výši připsaného a vyplaceného státního příspěvku;
  • o výplatu finančního plnění z penzijních produktů;
  • o náhradu škody za porušení povinností v souvislosti se zprostředkováním penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, panevropského osobního penzijního produktu.

 

Případy, které finanční arbitr řešil, lze nalézt ve Sbírce rozhodnutí.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena