Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat spory mezi spotřebitelem a


a) investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo zprostředkovatelem, pokud se spory týkají investování prostřednictvím standardních fondů kolektivního investování nebo speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují prostředky od veřejnosti.

b) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

 

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat například v následujících sporech z kolektivního investování:

 • spor s investiční společností nebo investičním fondem o vypořádání realizovaného pokynu k nákupu / prodeji / výměně podílového listu,
 • spor s investiční společností nebo investičním fondem o hodnotu podílového listu,
 • spor o řádné provedení pokynu k nákupu / prodeji / výměně podílového listu obchodníkem s cennými papíry,
 • spor o řádné provedení pokynu k nákupu / prodeji / výměně podílového listu investičním zprostředkovatelem,
 • spor o náhradu škody způsobené obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičního poradenství v souvislosti s kolektivním investováním,
 • spor o poplatek účtovaný v souvislosti s nákupem / prodejem / výměnou podílového listu,
 • spor při plnění informačních povinností investiční společností nebo investičním fondem.

 

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat například v následujících sporech z poskytování investičních služeb:

 • spor o řádné provedení pokynu k nákupu / prodeji investičního nástroje,
 • spor o náhradu škody způsobené obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičního poradenství v souvislosti,
 • spor o poplatek účtovaný v souvislosti s nákupem / prodejem investičního nástroje,
 • spor o platnost nebo ukončení smlouvy o poskytování investiční služby.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena