Právní předpisy

V této sekci vám nabízíme přehled právních norem, které úzce souvisí s činností finančního arbitra. Všechny zákony jsou dostupné na portálu Zákony pro lidi. Vybrané předpisy jsou dostupné také na stránkách České národní banky. Evropské právní předpisy jsou dostupné na stránkách EU.

Právní předpisy ČR 

=> Procesní předpisy
=> Obecné soukromoprávní předpisy
=> Obecné veřejnoprávní předpisy
=> Předpisy upravující vztahy s cizím prvkem
=> Platební styk
=> Spotřebitelský úvěr
=> Investice
=> Směnárenská činnost
=> Životní pojištění
=> Stavební spoření

Právní předpisy EU

Právní předpisy ČR

Procesní předpisy

Obecné soukromoprávní předpisy

Obecné veřejnoprávní předpisy

Předpisy upravující vztahy s cizím prvkem

Platební styk, bankovnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti

Spotřebitelský úvěr

Investice

Směnárenská činnost

Životní pojištění

Stavební spoření

 

Penzijní produkty

 Nahoru

 

Právní předpisy EU

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vztahy s cizím prvkem

Platební služby, bankovnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti

Spotřebitelský úvěr

Investice

Životní pojištění

Penzijní produkty

Nahoru

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena