Nabízíme vám možnost zeptat se finančního arbitra, zda je příslušný rozhodovat váš spor s finanční institucí; odpověď zašleme na určenou emailovou nebo poštovní adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení dotazu.

Upozorňujeme vás, že při výkonu své činnosti musí být finanční arbitr z povahy věci nestranný; nemůže tedy působit jako právní nebo finanční poradce, právní zástupce nebo orgán státního dohledu, ani se vyjadřovat k jednotlivým finančním produktům či otázkám mimo vedená řízení. 

Často kladené dotazy
Spory v působnosti finančního arbitra

 

Vaše jméno
Kam zaslat odpověď
Zaslat na email
Zaslat na poštovní adresu
Vaše adresa
Váš dotaz

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena