Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručených na přenosných technických nosičích

Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek 8.30-15.30 h
pátek 8.30-13.00 h

Elektronická adresa podatelny

arbitr@finarbitr.cz

Identifikátor datové schránky

qr9ab9x

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých Kancelář finančního arbitra přijímá dokumenty v digitální podobě

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, PDF/A, xml, fo, zfo, html, htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xslx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, ZIP.

Maximální velikost datové zprávy je 100 MB, maximální počet příloh je 50.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých Kancelář finančního arbitra přijímá dokumenty v digitální podobě včetně jejich technických parametrů

CD, DVD, USB Flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového formátu

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pokud Kancelář finančního arbitra zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se Kanceláři finančního arbitra vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává.

Není-li Kancelář finančního arbitra schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

U dokumentu v digitální podobě Kancelář finančního arbitra postupuje obdobně jako u vad dokumentu v analogové podobě, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Kancelář finančního arbitra přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Kancelář finančního arbitra přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena