Nákup zboží na splátky

Nákup zboží na splátky s poplatkem za úvěr

Kreditní karta, kontokorent

Aby výpočet RPSN věrně odrážel sjednané parametry úvěrové smlouvy, je zapotřebí správně vyplnit veškeré požadované položky. Nejste si jistí, jak údaje ze své úvěrové smlouvy náležitě promítnout do zadání? Seznamte se se základními modelovými příklady, pokrývajícími nejběžnější typy spotřebitelských úvěrů, případně využijte kalkulátor pro pomocný výpočet. Zvláštní pozornost věnujte situaci, kdy je součástí smlouvy či nabídky tzv. úvěr na poplatek za sjednání (či zprostředkování).

Modelový příklad 1
(nákup zboží na splátky)
Modelový příklad 2
(nákup zboží na splátky s poplatkem na úvěr)
Modelový příklad 3
(kreditní karta, kontokorent)
Pomocný výpočet pro nákup zboží na splátky s úvěrem na poplatek za sjednání smlouvy

Výpočet RPSN

* povinné položky

Celková výše spotřebitelského úvěru*

Celková výše spotřebitelského úvěru*
   z toho úvěr na poplatek za sjednání
   z toho úvěr pro potřeby spotřebitele
Celkovou výší spotřebitelského úvěru se rozumí částka, která je klientovi dána celkově k dispozici; v případě nákupu zboží na splátky se jí rozumí pořizovací cena zboží po odečtení případné přímé platby (akontace)...

Anuitní splátky

Frekvence splácení
Sjednaný počet splátek*
Sjednaná pravidelná splátka*
Poslední sjednaná splátka*

 

Pokud je spotřebitelský úvěr splácen jednorázově, je třeba zvolit takovou frekvenci splácení, která se nejvíce blíží délce období mezi datem čerpání úvěru a datem první splátky.

Délka intervalu, ve kterém se opakují splátky úvěru (nejčastěji měsíční, v některých případech však i týdenní, denní apod.)
Je-li např. sjednáno měsíční splácení po dobu 5 let, je počet splátek 5 x 12 = 60.
 
 
Ve většině případů je výše poslední splátky stejná jako všechny splátky předchozí. Někdy se však může lišit. Má-li být úvěr splacen jedinou splátkou, zadává se částka stejná jako v poli předchozím.

Ostatní náklady úvěru (poplatky, pojistné)

Počáteční

Poplatek za uzavreni smlouvy splatný ihned
Jiný poplatek splatný ihned

 

 

Tyto poplatky hradí dlužník věřitel ihned po podpisu smlouvy, a to přímo. ...

Průběžné pravidelné

Průběžný pravidelný poplatek 1
Průběžný pravidelný poplatek 2

 

Tyto poplatky hradí dlužník průběžně nad rámec pravidelných splátek sestávajících z úroku a splátky jistiny. ...

Časové údaje

Datum uzavření smlouvy (resp. datum čerpání úvěru, pokud je odlišné)*
Datum první splátky*
Storno Vypočítej RPSN